Felvételi

Kollégiumi felvétel

A kollégiumba való felvételt a kiskorú tanuló szülei az iskolán keresztül, vagy közvetlenül a kollégium igazgatójához benyújtott egyéni kérelemmel kérheti. Az iskolához benyújtott kérelmeket az iskola a kollégiumba továbbítja. Nagykorú nappali tagozatos középiskolás tanuló közvetlenül kérheti felvételét a kollégiumba abban a tanévben utoljára, amikor 25. életévét betölti.

A kollégiumi felvételt kérők a kollégium által rendszeresített formanyomtatvány (Jelentkezési lap) kitöltésével jelentik be kollégiumi férőhely igényüket. A Jelentkezési lap a szülő/ gondviselő aláírásával válik érvényessé.

A tanuló személyes adatait az erre a célra rendszeresített Beköltözési adatlap formanyomtatványon közli. Az adatokat a kollégium bizalmasan kezeli, és csak a törvény alapján előírt formában, és a megfelelő célra használja fel.

A tanuló kollégiumba történő beköltözése csak érvényes orvosi igazolás és iskolalátogatási igazolvány birtokában lehetséges.

A kollégiumi felvételről az igazgató dönt.

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az érettségi előtt álló, tanköteles korú tanulók, illetve azok a tanulók, akik az iskolától nagyobb távolságra laknak.

A kollégiumi jogviszony egy tanévre szól.

A kollégiumi felvételről vagy elutasításról a szülőt, illetve gondviselőt a kollégium igazgatója írásban (Határozat) értesíti.

A tanulók beköltözése a kollégiumba az intézmény által kiküldött „Értesítőben” megjelölt időpontban történik.