Napirend

 

NAPIREND

 

I. Hétfőtől – csütörtök estig:

 

Ébresztő 6.00 órakor: zuhanyzók, teakonyhák nyitása

7.00: rádió bekapcsolása a stúdión keresztül

6.00-7.30-ig: tisztálkodás – öltözködés, reggeli az ebédlőben megfelelő öltözékben

 

Reggeli: 6.00-7.25-ig

A reggeli hidegcsomagokat 6.20-ig lehet a konyháról felvenni!

 

9.00-10.00: szobarend ellenőrzése (értékelés a tisztasági füzetben!)

 

Az iskolába indulás előtt a szobákat a legnagyobb rendben kell hagyni!

Azok a tanulók, akiknek órarend szerint délután mennek az iskolába, kötelesek időben felkelni, illetve 7.25ig megreggelizni – 8.30 óráig szobarendet biztosítani, délelőtti kimenő csak tanári engedéllyel!

 

Ebéd: 12 órától 15.30-ig folyamatos

 

Kimenő:

hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken: 15.30-ig, szerdán 15.00-ig kell beérkezni a kollégiumba!

A fenti időpontok szerint kell minden tanulónak beérkezni a kollégiumba. Kivételt képeznek azok a tanulók, akik külön kimenőengedéllyel rendelkeznek. (A Kollégiumi Ellenőrzőbe beírt engedélyeket le kell adni a portán!)

A heti nagytakarítási napon (szerdán), illetve a kollégiumi foglalkozások alatt (igazgatói utasítás alapján) a szabadszilenciumi igazolványok nem érvényesek!

 

Tanulási idő: 16.30-19.00

16.00-tól 16.25-ig: készülődés a tanulásra.

Ez idő alatt kell a szobákban a póttakarítást elvégezni!

 

Létszámellenőrzés 16.00-kor

16.30-19.00: zuhanyzók zárásra kerülnek

 

Szilenciumi idő:16.30-tól 19.00-ig . Ez időszak alatt a tanulási feltételeket, a rendet, csendet, fegyelmet biztosítani kell. A tanulók szobáikban, a tanulókban, ill. a külön foglalkozásokra kijelölt helyeken (korrepetálások, tematikus foglalkozások, stb.) tartózkodhatnak.

Szilencium közben szünet: 17.50-től 18.00 óráig

 

Csoportfoglalkozások: 16.30-19.00 (meghatározott napokon)

 

Vacsora: meleg vacsora esetén 19.00-től 20.15-ig folyamatos az étkezés

19.30-tól lehetőség van a TV különböző csatornáinak a megtekintésére

A napi étkezések rendjéért az ügyeletes tanárok felelnek a helyszínen az étkezési rend betartásáért, másrészt ügyelnek arra, hogy konyhai edény ne kerüljön fel az épületbe

 

Szakköri és szabadon választott foglalkozások (sportudvar, konditerem): 19.00-21.00

 

Esti tennivalók takarodóig (20.00-tól 21.00 óráig)

– tanulás, korrepetálás, szakköri tevékenység, TV-nézés, konditerem, szabadfoglalkozás, majd takarítás és rendcsinálás, tisztálkodás, előkészületek a takarodóra

A tanulók nagyobb csoportjait érintő délutáni programok, rendezvények miatt a szilenciumi időt meg kell hosszabbítani (20.00-tól-21.00 óráig)

 

Naposbeszámoló: (a nap rövid értékelése) 21.10-kor a stúdión keresztül, illetve a klubszobában a tagság előtt (zuhanyozók, mosdók nyitása 19 órakor). Egyes esetekben (rendezvények, általános kimenő, stb.) a naposbeszámoló 21.30-kor is tartható.

 

Takarodói előkészületek, takarítás: 21.00-21.30-ig

A tanulók 21 órától a saját szobáikban kötelesek tartózkodni!

 

Esti szilencium: indokolt esetben lehetőség van a tanulás folytatására a tanulószobákban. a jelentkezés alapján. A tanulásra az esti létszámellenőrzéskor kell jelentkezni az ügyeletes tanárnál, aki engedélyezheti az esti – takarodón túli időszakban – a tanulást 23 óráig (kérés esetén 23.30-ig).

E tanulók az esti létszámellenőrzés után foglalják el helyüket a tanulókban.

Amennyiben az évfolyamvezető tanár indokoltnak találja egyes tanulók számára a pótszilenciumot, az arra beosztott tanulók kötelesek a kijelölt időben és helyen tanulni.

 

20.00-tól 21.00-ig a stúdió nem üzemelhet (kivéve fontos tanári, Diákönkormányzati illetve közérdekű közlemények), hogy ez időszak alatt a tanulók szobáikban, illetve a tanulókban-csendben tanulhassanak, ismételhessenek.

21.25-kor jelzőcsengetés, felkészülés az esti ellenőrzésre

21.30-tól 22 óráig létszám-, tisztaság- és rendellenőrzés

 

Az ügyeletes tanár együtt ellenőriz a beosztott tanulóval. A különböző helyiségeket, ellenőrzés után bezárja. Ez időpontban a tanulók kötelesek szobáikban, illetve az esti tanulás esetén a tanulószobában (öltözék: hálóruha, köpeny vagy köntös) tartózkodni.

Az esti ellenőrzés alatt, illetve közben tilos a vándorlás, mászkálás.

 

A takarodó utáni TV-nézést az ügyeletes tanár – amennyiben a műsor ezt indokolja – engedélyezheti (felelős megbízásával!) A TV-nézés előfeltétele: megfelelő tisztaság, illetve szobarend, vetett ágy, tisztálkodás után hálóruhában, köntösben, illetve köpenyben.

 

II. Pénteki napirend:

  • ébresztőtől ebédig a hét előző napjai szerint

  • a kollégistáknak pénteken 18 óráig el kell hagyniuk a kollégiumot

  • a hazautazók szobáikat rendben, tisztán kötelesek – elutazás előtt – az ügyeletes tanárnak átadni! Rendellenességek esetén az ügyeletes tanár újabb tisztasági ellenőrzést rendelhet el!

 

III. Vasárnapi napirend:

  • a tanulók vasárnap 15 órától érkezhetnek vissza a kollégiumba

Étkezés

  • csak rendkívüli esetben, ha megfelelő létszámú tanuló marad az intézményben (konyhával történő megállapodás alapján)

  • hazautazásra jogosultság esetén a szobák átadása, eltávozás

Kimenő: 20.00 óráig

20 óra után csak engedéllyel lehet távol maradni. Vasárnapi hazautazásról visszaérkezve a tanulók kötelesek jelentkezni az ügyeletes tanárnál.

 

Beérkezés után:

  • esti tanulás, szabadfoglalkozás, TV-nézés, (engedélyezés esetén) takarodói előkészületek

  • 20.50-kor naposbeszámoló – stúdión keresztül, következő napi szolgálat eligazítása

  • 21.00-től létszám, illetve rend ellenőrzése, villanyoltás (21.30)

Vasárnap esti továbbtanulást az ügyeletes tanár – csak igen indokolt esetben – korlátozott ideig engedélyezhet!

 

Látogatási időpontok:

Hétfő, kedd: 13.00-16.00 óráig

Szerda, csütörtök, péntek: 13.00-15.30-ig

 

A Napirend betartása minden kollégista számára kötelező!

Érvényes: 2020. szeptember 1-től a visszavonásig

 

Üveges-Szemán Viktória

intézményvezető
jk/hk. e.igh.