Hagyományaink

 


Kollégiumunkban több évtizedes hagyománya van a magyar és az egyetemes kultúra ápolásának. Hisszük, hogy a klasszikus műveltség gazdagítja életünket, formálja lelkivilágunkat. A kollégisták egy része sokszor ingerszegény környezetből érkezik, sok esetben először a kollégiumban élik át egy-egy kulturális program bensőségességét, vagy egy ünnep meghitt komolyságát.

Adventi koszorú készítése

A kollégium feladata a nyugodt tanulási körülmények biztosításán túl a tanulók esztétikai-művészeti tudatosságának a fejlesztése. Büszkék vagyunk a kollégium gazdag programkínálatára, amelyet évről-évre a tanulók elé tárunk, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat és a tanulók érdeklődési körét. A tehetséges tanulókkal való foglalkozás, a tehetségek kiemelése, ápolása a nevelőtanárok egyik legfontosabb feladata. Kollégiumunk szerencsés a tanulói összetétel szempontjából, mert évről évre nagyon sok tehetséges diákot fedezünk fel, és erre jó alkalmat kínálnak a házi tehetségkutató versenyek és a szakköri foglalkozások.

A kollégium életében jelentős szerepe van a hagyományok ápolásának, mert erősítik a közösséghez tartozást, segítik a tanulókat a beilleszkedésben, kötődésük erősítésében, identitástudatuk kialakításában.

A zene világnapja

 

Hagyományőrző programjaink:

 

 • Gólyahét és gólyaavató ünnepség
 • Dekorációs verseny
 • Zene Világnapja rendezvény
 • Tehetségkutató szavalóverseny
 • Szépolvasó verseny
 • Haloween tökfaragás
 • Adventi koszorú készítés
 • Mikulás-járás
 • Karácsonyi ünnepség
 • Farsangi jelmezverseny
 • Költészet Napja tiszteletére rendezett szavaló- prózamondó és rajzverseny
 • Diákhét rendezvényei
 • Ballagás
 • Nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink alkalmával különböző emlékhelyek felkeresése, tiszteletadás

A tehetséges tanulóinkat a fővárosi szintű versenyeken indítjuk. A reszortfelelős hálózat, a programok alkalmasak arra, hogy a tanulók személyes és társas hatékonyságát növeljék, szociális készségeit fejlesszék.

Okt. 6. megemlékezés

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunkerősítésének. Emlékezünk az aradi vértanukra, az 1956-os forradalomra, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra, a kommunista diktatúra áldozataira, a Holocaust napjára és a Trianonra. Ezek az évfordulók kiváló alkalmat kínálnak diákjainknak elgondolkodni azon, milyen múlt van mögöttünk és milyen a jelen, amelyben élünk és milyen jövőt tervezünk. A Magyar Kultúra napján a diákok irodalmi műsorral készülnek, a Magyar Tudomány napján emlékezünk a magyar tudósokra és a Nobel-díjasainkra, akikre büszkék lehetünk.

1956 megemlékezés

Az évfordulók, ünnepek fontos részei a kollégiumi életnek, az ilyen alkalmak megszervezése nem kis feladat és ebben fontos szerepe van a diákönkormányzatnak, hiszen komoly felkészülés, munka áll a produkciók, rendezvények mögött. Az évfolyamok kulturális felelősei kezében van a szervezés, irányítás, akik szoros kapcsolatot tartanak a Diákönkormányzattal, a kulturális tevékenységet patronáló tanárral. Tájékozódnak a programok előkészületeiről, ezen kívül figyelemmel kísérik a színházak, múzeumok, kiállítások, tárlatok programjait, nyomon követik az előadások tematikáját.

A tanulók befogadó készségét színházi előadások megtekintésével fejlesztjük. A magyarországi múzeumok tárlatai, kiállításai is felbecsülhetetlen értékűek, ezek megismerése is hozzátartozik a kultúránk ápolásához.

Grafika verseny

Hagyományápoló programjaink, illetve városunk kulturális életében való részvételük lehetőséget teremt arra, hogy a diákok igazi, nyitott gondolkodású, életvitelükre igényes európai polgárokká válhassanak.

A rendezvényeket a klubszoba és a tárlók dekorációi öltöztetik ünnepi fénybe. A dekorációval az esztétikai nevelés területén érhetünk el eredményeket, de a közös munka a közösségformálás legfontosabb eleme is egyben. Hagyományőrző rendezvényeinket fényképeken megörökítjük, archiváljuk, ezek egy része a folyosók tárlóit díszítik.