Tisztaság- és rendellenőrzés követelményei

 

A TISZTASÁG- ÉS RENDELLENŐRZÉS KÖVETELMÉNYEI

A JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMBAN

A kollégiumban az önkiszolgálás keretében minden szobaközösség maga takarítja közvetlen környezetét az évfolyamvezető tanár irányításával kialakított beosztás szerint. A szobák rendjét hétfőtől csütörtökig három alkalommal ellenőrizzük (reggel, délután és takarodó előtt) és egyszer pontozzuk (reggel 9.00-10.00-ig, az iskolába történő távozás után). Pénteken a szobarendet csak reggel ellenőrizzük és pontozzuk.

A szobák lakói kötelesek szobáikat ízlésesen dekorálni, minden nap gondosan kitakarítani és azt egész nap rendben tartani!

A heti nagytakarítást a kijelölt napon (szerda 15.00 órától) mindenki köteles elvégezni! Az ettől való eltérést az évfolyamvezető tanárnál és a tisztasági felelős tanárnál is előzetesen be kell jelenteni!

A nem megfelelő minőségű takarítást (elégtelen minősítés)aznap délután meg kell ismételtetni a szoba tagjainak közreműködésével, ill. az azt előidéző tanulóval.

Hétvégi hazautazás előtt (általában péntek délután) a kitakarított szobát elhagyó utolsó tanuló ügyeljen arra, hogy az ablakok be legyenek zárva, a szemetes ki legyen ürítve, ételmaradék ne maradjon sehol (szekrény, asztalfiók, stb.), az erkélyen ne maradjon semmi (cipők, kiteregetett ruha, stb.), és hogy áramtalanítva legyen minden a szobában!

Amennyiben a tanuló a heti nagytakarítást nem végzi el, illetve hazautazás előtt úgy távozik, hogy a szobát nem adja át az ügyeletes tanárnak, fegyelmi vétséget követ el.

A szobák tiszta, rendes képének kialakítását elősegítő ellenőrzési szempontok:

 • tiszta (lesöpört) szőnyegek, tiszta (feltörölt) parketta

 • tiszta (pecsét-, folt-és sérülésmentes), rendezett íróasztalok, polcok, éjjeliszekrények, szekrények és heverők

 • az íróasztalok ún. benyílójában semmi nem lehet (tanszerek az íróasztalokban, rendezetten!)

 • cipők és papucsok tárolása (a cipők a cipős-szekrényben, a papucsok a szobában rendezetten elhelyezve

 • törülközők: a mosdó melletti falon (öntapadós akasztón) törülközőtartón

 • heverők: lesimítva, letisztítva (hetenként egyszer az ágyneműtartó kitörölve, plédek egységesen az ágyakon, ágynemű napközben az ágyneműtartóban!)

 • falvédők: ágyak mögött, rendezetten rögzítve

 • fogasokon: csak fürdőköpenyek, ill. köntösök és kabátok lehetnek fölakasztva(egyéb ruhadarabok, ill. táskák a saját, vagy kijelölt szekrényekben legyenek tárolva!)

 • élelmiszer-tárolás: csak ételes dobozban, ill. higiénikus csomagolásban, a hűtőben, vagy rendezetten elhelyezve. Az ablakpárkányon szigorúan tilos élelmiszereket tárolni!

 • A hűtő ürítése hetente (csütörtök este) – romlandó élelmiszerek elfogyasztása vagy hazavitele, ill. kidobása

 • ablakpárkányok letörölve

 • jó levegőjű szoba (szellőztetés délelőtt csak bukóra kinyitott ablakokkal!),az utolsónak távozó tanuló az ablakokat bezárja

 • erkélyeken rend (erkély fölsöpörve ill. fölmosva, szekrények hetente kitörölve!)

 • ruhaszárítás: fregolin, ill. erkélyen, száraz ruha időbeni leszedése! A fregoli nem maradhat a folyosón!

 • könyvespolcon: könyvek, újságok rendben (portalanítás hetente minimum egyszer!)

 • szoba dekorációja: ízléses, rendezett, nem szakadt (lásd: Házirendben előírtakat!)

 • tiszta, minden nap kisúrolt mosdókagyló, mosdó alatt feltörölve, letörölt tükör, üvegpolc, tiszta poharak, rendezett tisztálkodószerek

 • takarítóeszközök rendben, tisztán a mosdó alatt ill. mellett

 • szemetesvödör napontakiürítve, hetente egyszer kimosva, műanyag zsákkal kibélelve

 • szekrények teteje hetente min. egyszer letörölve(a szekrények tetején edényeket tárolni nem lehet!)

 • A konyháról konyhai edényt felvinni TILOS!

 • szobanövények rendszeres ápolása

 • ruhásszekrényben rend, ésszerű elhelyezés,a szennyesruha-tárolás rendezett

 • hangosbemondó rendeltetésszerű használata, kikapcsolni, az aljzatból kihúzni TILOS!

 • a teakonyhát használat után tisztán kell hagyni, az ablakot be kell zárni, az előírásokat be kell tartani (áramtalanítás, stb.)

 • az ágyneműtartókban csak ágynemű és hálóruha lehet (tilos az élelmiszer, utazótáskák, stb. ágyneműtartóban való tárolása!)

Nagytakarítás (szerdánként: 15.00 órától vagy előzetes bejelentés alapján az évfolyamvezetővel egyeztetett napon) alkalmával is elvégzendő feladatok:

 • havonta egyszer (a hónap utolsó hetében) a bútorok (ágyak, íróasztalok, szekrények, stb.) óvatos elmozgatása, helyük enyhén nedves ruhával való feltörlése

 • szőnyegek portalanítása (seprű, porszívó – amit a takarítóeszközök raktárából lehet elkérni a portától)

 • parketta feltörlése enyhén nedves ruhával

 • bútorok portalanítása, letörlése (mosószeres ruhával)

 • íróasztalok, szekrények kitakarítása (felesleges holmik, papírok kidobása);ágyneműtartó kitörölve (enyhén nedves ruhával), javasolt a szekrények, asztalok papírral való kibélelése

 • ajtók letörlése kívül-belül (mosószeres vízzel)

 • hetente ablakpárkányok letörlése

 • dekoráció rendbetétele, virágápolás (a száraz hajtások eltávolítása)

 • erkélyes szobáknál: erkély felsöprése és felmosása, külső ablakpárkányok és szekrények letörlése, kitakarítása

A szobarend pontozásának elvei:

 • 1 pont levonásra kerül, ha

 • az íróasztal/szőnyeg/parketta koszos, pecsétes, szemetes

 • a cipők, papucsok szétszórva maradtak

 • a törölközők a szekrények ajtaján, illetve a szék támláján lógnak

 • elmaradt a lakószoba szellőztetése

 • koszos, foltos a mosdókagyló vagy a tükör

 • mosatlan edény maradt a szobában

 • az ágy nincs bevetve

 • a szobához tartozó teraszrész koszos

 • automatikusan 1 pontot kap a szoba, ha

 • a tisztasági füzet nincs megvonalazva

 • a délelőtti ellenőrzés során a szemetes ürítése elmarad

Nagytakarítás napján(ill., ha szükség van rá a hét során akár több alkalommal is) ha az ügyeletes tanár úgy rendelkezik, azÜGYHÁLÓSOK FELADATA, hogy a szobák kitakarítása után a számukra kijelölt területeket (folyosó, lépcsőház, teakonyha, stb.) is rendbe tegyék!

Kollégiumunk elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért a tanulók kötelessége a műanyag palackokat szelektíven gyűjteni, és az arra rendszeresített tárolókba helyezni.

Érvényes: 2018. szeptember 2-tól

Juhászné Otrosinka Judit                                                          Üveges-Szemán Viktória

                      tisztasági felelős tanár                 intézményvezetői hatáskörben/jogkörben eljáró intézményvezető-helyettes