Kollégium története

A kollégium elhelyezkedése

Az intézmény épülete Budapest „tengelyének” mondott Thököly út közvetlen szomszédságában helyezkedik el, a Keleti pályaudvartól öt percnyire, rendkívül jó megközelítései lehetőségekkel. Közvetlen közelben helyezkedik el a Puskás Ferenc Stadion és a többi sportlétesítmény, valamint a Városliget. A kollégium szép, egykor módos villák, stílusos bérházak társaságában található, csendes kertes, – fás utcában, több oktatási intézmény társaságában.

A kollégium rövid története és bemutatása

A József Attila Középiskolai Kollégium a főváros egyik legrégebben működő bentlakásos intézménye, hiszen valójában 1955 óta diákotthonként funkcionál, kollégiummá nyilvánításának 50. évfordulóját 2010 tavaszán ünnepeljük

A kollégium épülete 1937-ben épült ún. Bauhaus-stílusban, az akkori Magyar Posta tulajdonaként nyugdíjas postások elhelyezésére szolgált. Az intézmény hallját Kovács Margit mintegy 2 m2-es, – a posta történetét bemutató – nagy értékű, csodálatosan szép kerámia-alkotás díszíti.

A kollégiumban – működése kezdetétől – mintegy másfél évtizedig két iskola tanulói nyertek elhelyezést, így a Postaforgalmi Technikum, és a Puskás Tivadar Technikum növendékei. Ezen időszak alatt több, mint 300 kollégista lakott, – tanult, – kulturálódott az intézményben, meglehetősen zsúfolt körülmények között.

1974-től a főváros vette át az épületet, s gyakorolja a fenntartói jogot. Ezen időszaktól kezdve az eredetileg két iskola tanulóit elhelyező koncepció lassan változott, bázisiskolánkká vált a szomszédos Petrik Lajos Vegyipari Technikum, a közelben lévő néhány szakközépiskola, gimnázium, zeneiskola tanulói képezték a kollégium tagságát. A jobb elhelyezési körülmények érdekében tett erőfeszítések eredményeként sikerült az elhelyezhető tanulók létszámát 200-ra, majd 150-re lecsökkenteni, majd ez a szám 120-ra módosult a 2001/2002-es tanévtől. A kollégium koedukált (80 leány, 40 fiú). A kollégiumot – működése óta – többször felújították, a legnagyobb volumenű beruházás 2004-ben történt, mely keretében valóban esztétikus, „európai” körülményeket tudunk biztosítani kollégistáinknak. Az intézmény mindig is nevezetes volt bensőséges, családias, tiszta, rendezett környezetéről, ezt megőrizve, – továbbfejlesztve a tanulók környezetének esztétikája a kollégium egyik legfontosabb erőssége.

Előtér, klubfolyosó

A tanulók két, – ill. háromfős szobákban laknak, mely szobák otthonossá, barátságossá, ízlésessé tétele hagyományos feladat.

Leányszobák

Fiúszobák

Nagy, színpaddal ellátott klubszobával, jól felszerelt könyvtárral, számítógépes kabinettel, tanulószobákkal, kis klubbal, szakköri helyiségekkel, jól felszerelt kondicionáló, ill. sport-teremmel, mosókonyhával (automata mosógépek) növényház-társalgóval, villanyvilágításos kisméretű sportpályával rendelkezünk.

Klubszoba

 

Könyvtár

A kollégiumi tartalmi munka színvonalas végzéséhez korszerű audiovizuális berendezések állnak rendelkezésünkre, a zenét kedvelő, ill. művelő, – játszani akaró tanulók rendelkezésére áll: pianínó, két szintetizátor, elektromos gitár.

A József Attila Középiskolai Kollégium egy-két bentlakásos intézménnyel együtt az 1960-as évek közepén az elsők között dolgozott ki, s működtetett olyan rendszert, mely messze meghaladta az akkori bentlakásos intézményi funkciókat. A tudás- és kultúraközvetítő foglalkozási rendszer kidolgozásával, ezen értékek átadási metódusával, a kulturális, megatartásbeli és praktikus ismeretek közvetítésével az intézmény oly szerepet vállalt, mely a nevelkedett kollégisták személyiségének fejlesztésével az életbe, ill. a társadalomba való beilleszkedését hatásosan elősegítette. Ez a tudás- és kultúraközvetítő törekvés évtizedek során nagyon komoly, egymásra épülő követelményrendszert alkotott, mely rendszer jelenleg is a kollégiumi munkánk lényege. A tanulók az intézményi szisztematikus, – életkori sajátosságokat figyelembe vevő foglalkozások, rendezvények által komoly ismeretre tehetnek szert, mely az iskolai tevékenységet kiegészíti, ill. szolgálja.

Jelszavunk a „mens sana corpore in sano”, vagyis az „ép testben ép lélek” – eszménye, a rendszeres, – főként a tanulók művelődését, kulturálódását elősegítő foglalkozásokon kívül a testi nevelést is rendkívül fontosnak tartja. Ennek érdekében a tanulók testedzésre, sportolásra való késztetése a felmérésekkel, házi és kollégiumok közötti versenyeken való rendszeres részvétellel – szisztematikus. 1976 óta intézményünk koordinálja a fővárosi középiskolás kollégiumok rendszeres sportverseny-sorozatát, mely versenysorozatban meghatározó szerepet töltünk be.

Büszkék vagyunk több évtizedes, szisztematikus munkánk eredményeként azokra a volt kollégistáinkra, akik a tudomány, művészet és sport területén országosan is ismertek (képviselők, polgármesterek, egyetemi tanárok, pedagógusok, élsportolók, komolyzenészek).

A több évtized óta rendszeresen visszajáró volt kollégistáink igazolják a József Attila Középiskolai Kollégiumban folyó tevékenység eredményességét, életformát is alakító hatását. Ezt igazolják – több generáció óta – a volt kollégisták intézményünkbe jelentkező gyermekeik is.

Várjuk mindazokat a tanulókat intézményünkbe, akik esztétikus, otthonos környezetben, komoly munkával gyarapítani kívánják kulturális ismereteiket a rendkívül színvonalas programokkal, hívei az egészséges életmódnak, a testedzésnek, szeretik a jó közösséget, a rendezett életmódot.