Étkezés

A kollégiumban az étkezést a HUNGAST Zrt. szolgáltató látja el.

Az étkezés megrendelésével és az étkezési díj befizetésével kapcsolatos időpontok, valamint az étkezési díj összegei előre meghatározottak. Ezek az értesítések a hirdetményekben (gondnoki, portai hirdető, stúdióközlemények) rendszeresen helyet kapnak.

Az alábbi táblázat a középfokú oktatásban részesülő tanulóink számára érvényes teljes árakat tartalmazzák:

M e g n e v e z é s Ft/fő/nap

ÁFA nélkül

Térítési díj

ÁFÁ-val

Kollégiumi ellátás (összesen) 969 1231
reggeli 170 216
ebéd 317 403
vacsora 294 373

 

Az étkezésre 50 %-os díjkedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:

 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló
 2. Három, vagy többgyermekes családoknál
 3. Tartósan beteg, vagy fogyatékos tanuló

100%-ban ingyen étkezhetnek Határozat ellenében:

 • nevelésbe vett tanuló

 • utógondozásba vett tanuló

A kedvezményre való jogosultságot a kollégista tanulónak megfelelő dokumentumokkal igazolnia kell.

Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:

Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek esetén):

 • Szükséges szülői nyilatkozat

A 25 év feletti, (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek nem számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve, ha súlyos fogyatékossággal él, amit szükséges igazolni!

Tartós betegség vagy fogyatékosság igazolása:

 • Igazolás emelt összegű családi pótlékról

 • Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki).

 • Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe).

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén:

 • Szükséges a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító Határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, amely általában1 éves időtartam.

A kedvezmény csak a Határozat szerinti időtartam alatt jár!

Nevelésbe vett/ utógondozói ellátás esetén:

 • Szükséges gyámhatósági Határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.

A tanuló étkezési díját készpénzzel, illetve átutalással is befizetheti. Beköltözése után nyilatkoznia kell a befizetés formájáról!

A készpénzes befizetés a kollégium gazdasági irodájában történik, Láng Tamara étkezési ügyintézőnél..

Betegség, vagy bármilyen ok miatt bekövetkező távollét esetén az étkezést le lehet mondani a csoportvezető tanárnál történő bejelentéssel, illetve a szülő/gondviselő által e-mailben, az étkezési ügyintézőnél történő bejelentéssel. A reggel 9 óráig történő lemondást lehet a következő naptól érvényesíteni. Lemondás esetén a visszajáró térítési díjat folytatólagos étkezés igénybevétele esetén a következő hónapban jóváírják, vagy visszafizetik a szülő számlájára, ha az étkeztetést a tanuló már nem veszi igénybe.

Az intézményben lehetőség van különböző érzékenységi típusnak megfelelő diétás menü igénybevételére.

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatók kérhetők:

Név: (változás alatt) étkezési ügyintéző

Telefon:

Email:

A Hungast honlapja és étlapja elérhető:

https://www.hungast.hu/budapest-14.-kerulet-etlap.html