Könyvtár

                                                         

A kollégiumi könyvtár az épület földszintjén, a folyosó végén található. Két tágas kölcsönző helyiséggel áll az olvasók rendelkezésére, közel 70 nm-en, 6000 kötettel.

A kollégiumba beiratkozott tanulók automatikusan könyvtári tagok és használhatják a nyitvatartási időben az olvasótermet. Egyszerre 18 tanuló tud helyet foglalni az olvasóasztaloknál, amely csendes tanulásra, ismeretszerzésre kiválóan alkalmas. Az érdeklődők rendelkezésére könyvek, folyóiratok állnak, amelyeket kölcsönözni is lehet.

Az olvasók rendelkezésére áll még 2 db internetes számítógép. A számítógépeket a kollégium tanulói használhatják a könyvtár nyitvatartási idejében, kizárólag tanulási, oktatási és információszerzési feladatok végzéséhez.

 

A kollégium online katalógusa ezen a linken elérhető:

http://fok-ja-koll.iskolateka.monguz.hu/

 

Kölcsönözhető dokumentumok száma:

  • Könyvek esetén: 5 db

  • Folyóiratok esetén: 1 db

Kölcsönzési idő:

  • Könyvek esetén: 2 hét

  • Folyóiratok esetén: 1 hét

A dokumentumok kikölcsönzése a Kölcsönzési füzet aláírásával válik hitelessé.

Az általános kölcsönzési idő meghosszabbítható, ha azt a tanuló a könyvtáros tanárnak időben bejelenti.

A könyvtár használat szabályai:

A könyvtárat használni csak az alapvető viselkedési és kulturáltsági szabályok betartásával lehetséges.

Tiltott:

  • a hangos beszélgetés, zavaró magatartás

  • a könyvtárban elhelyezett könyvekben kárt tenni, megrongálni (beleírni)

Tanév végén a könyvtári dokumentumokkal le kell számolni!

A kölcsönzött könyvekért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett dokumentumokat a mindenkori forgalmi értékben kell megtéríteni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!